Praktisk Medicin's logotype

Praktisk Medicin

Medicine · Stockholm, Sweden

PraktiskMedicin.se

Läkarens självklara beslutsstöd med 250 000 besök per månad, där flertalet kommer från landstingens servrar och därefter från de stora privata vårdgivarna.

FAKTA PRAKTISKMEDICIN.se
• 70 % av besökarna kommer från vårdens servrar
• 63 % besöker via desktop vilket tydlig-gör att besöken sker på arbet...
 Read more

Interests

Medicin, Sjukvård

30-65
Age
35%
Males
65%
Females
Source: Own Survey
Click the button on products to create an inquiry